Tổng lãnh sự quán
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Frankfurt am Main - CHLB Đức

TIN TỨC


  • Thông báo về Chương trình Chào Xuân Mậu Tuất 2018
    ngày 11/02/2018

  • Thông báo về việc tham dự chương trình “Xuân Quê hương” tại Hà Nội