Tổng lãnh sự quán
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Frankfurt am Main - CHLB Đức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG VỀ NƯỚC TRÊN CHUYẾN BAY NGÀY 03/08/2021 DO PHÒNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TẠI VIỆT NAM TỔ CHỨC:

 

I. Đối tượng:  Các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, nhà quản lý, chuyên gia nước ngoài và thân nhân từ châu Âu trở lại Việt Nam; công dân Việt Nam cư trú tại Đức có hoàn cảnh khó khăn hoặc lý do cấp bách cần về nước.

II. Thông tin chuyến bay:

III. Các chi phí khác liên quan đến chuyến bay:

IV.  Yêu cầu bắt buộc dành cho hành khách trước khi lên máy bay

V. Quy trình đặc biêt dành cho mọi hành khách

VI. Thủ tục đăng ký

Công dân Việt Nam cư trú tại Đức có lý do cấp bách cần về Việt Nam trên chuyến bay ngày 03/08/2021 đăng ký nguyện vọng với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main trước 17h00 ngày Thứ ba, 03/07/2021 tại đường link dưới đây

https://forms.gle/Zv3tkaFxXAtXmAbXA

Lưu ý: Để đăng ký chuyến bay này, vui lòng điền vào mục „Hoàn cảnh, nguyện vọng“ thông tin „Đăng ký Chuyến bay do AHK tổ chức”.

Xin lưu ý việc xác nhận nguyện vọng không đồng nghĩa với việc Ông/Bà đã được xét duyệt. Do số lượng đăng ký lớn, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam chỉ gửi email cho các trường hợp được xét duyệt. Công dân được xét duyệt cần liên hệ trực tiếp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK) hoặc đại lý được AHK chỉ định để mua vé và tiến hành các thủ tục liên quan đến chuyến bay. Công dân trước đây đã đăng ký về nước trên các chuyến bay do Chính phủ tổ chức trên trang web của Đại sứ quán nếu có nguyện vọng vệ nước trên chuyến bay ngày 03/8/2021 của AHK thì cần đăng ký lại tại đường link trên.

VII. Khách sạn cách ly

Khách sạn cách ly tại Tp. Hồ Chí Minh:

  1. Khách sạn IBIS Airport: 1.700.000 – 4.000.000 VND/phòng/đêm
  2. Khách sạn Đệ Nhất: 1.800.000 – 2.800.000 VND/phòng/đêm
  3. Khách sạn Holiday Inn: 2.400.000 – 4.200.000 VND/phòng/đêm
  4. Khách sạn Norfolk: 3.600.000 – 6.000.000 VND/phòng/đêm

 

Trân trọng
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main