Tổng lãnh sự quán
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Frankfurt am Main - CHLB Đức

      Hướng dẫn thủ tục lãnh sự và đơn xin kèm theo

Hướng dẫn gửi qua đường bưu điện

Thủ tục về Hộ chiếu:
 
   - Thủ tục cấp đổi hộ chiếu
     - Thủ tục báo mất hộ chiếu

Thủ tục về Hộ tịch:
     - Thủ tục đăng ký khai sinh
     - Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
     - Thủ tục đăng ký thường trú
     - Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú

     - Thủ tục đăng ký nhận Cha, Mẹ, con
     - Thủ tục đưa di hài, thi hài về nước

Thủ tục về Hôn nhân
      - Thủ tục đăng ký kết hôn  
      - Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
      - Thủ tục chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

Thủ tục về Quốc tịch:
      - Thủ tục đăng kí giữ Quốc tịch Việt Nam
      - Văn bản thỏa thuận chọn Quốc tịch
      - Thủ tục xin thôi Quốc tịch
      - Thủ tục xin trở lại Quốc tịch Việt Nam
      - Văn bản thông báo về việc đăng ký Quốc tịch Việt Nam
     
Thủ tục về Miễn thị thực và Hồi hương
      - Thủ tục cấp giấy miễn thị thực
      - Thủ tục xin hồi hương, cấp giấy thông hành

Thủ tục Chứng thực - Công chứng
      - HƯỚNG DẪN thủ tục Chứng thực - Công chứng
      - HƯỚNG DẪN thủ tục Hợp pháp hoá lãnh sự
      - HƯỚNG DẪN thủ tục Dịch công chứng
      - Mẫu Giấy ủy quyền
      - Mẫu Hợp đồng ủy quyền
      - Mẫu Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế
      - Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự